Advokátní kancelář

V současné době je právní tým tvořen kromě zakladatele ještě dvěmi advokátními koncipienty (absolventy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně) a několika dalšími externími odborníky. Právní tým advokátní kanceláře JUDr. Romana Schneidera má všechny předpoklady k tomu, aby mohl svým klientům poskytovat prvotřídní služby v záležitostech týkajících se českého práva.

moravske namesti

Právní služby poskytované advokátní kanceláří JUDr. Romana Schneidera pokrývají široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což klientům zajišťuje komplexní a koordinované poradenství. Právní tým kanceláře důsledně kombinuje širokou právní a podnikatelskou odbornost s detailní specializací v jednotlivých oblastech práva tak, aby kancelář při poskytování svých služeb maximálním způsobem vyšla vstříc potřebám svých klientů.

Advokátní kancelář JUDr. Romana Schneidera trvale usiluje o vysokou profesionální kvalitu a standard poskytovaných právních služeb. Pro každého jednotlivého klienta a každou jednotlivou transakci je vždy cílem dosáhnout optimálního výsledku vzhledem k vynaloženým prostředkům klienta. Při poskytování svých služeb klade kancelář vysoký důraz na ochranu zájmů každého klienta. Hlavním cílem kanceláře je, aby klientům přinášela prospěch a jistotu.